#147

Nizhnevartovsk Section


Nizhnevartovsk, Russia

Staff Liaison

Erin O'Sullivan, Society of Petroleum Engineers

Staff Liaison

Yaroslava Orlova, Society of Petroleum Engineers